Unesco World Heritage Sites

Scroll nedPil
Oppdrag

Delleveranse for nye utstillinger til Unescos verdensarvsteder i Norge.

Kunde

Bright Norway AS

År

2022 / 2024

I forbindelse med oppgradering og fornyelse av Unescos verdensarvsteder i Norge har vi på oppdrag fra Bright Group Norge AS fått i oppdrag å levere elementer i fiberbetong og normal betong. Disse er en del av den permanente utstillingen på hvert sted. Det mest spennende elementet er en globus som blir produsert i fiberbetong. Dette er et pågående prosjekt som avsluttes når alle åtte steder er på plass.