Hva er fiberbetong / fiberarmert betong?

Fiberbetong er en formbar, lett og rissfri betongtype, der tradisjonell armering er erstattet med tynne fibre. Fibrene som brukes kan blant annet være laget av materialer som glassfiber, stål, nylon eller basalt. Fiberarmering gir en rekke fordeler og muligheter sammenlignet med normal betong.

Hvilke egenskaper har fiberbetong?

Fiberbetong har alle de positive egenskapene som normal betong har – stor styrke, høy formbarhet og lang levetid. Når vi så legger til en lavere egenvekt, langt større strekkfasthet og tilnærmet rissfri overflate så får vi et meget anvendelig materiale med mange spennende bruksmuligheter.

I vår fiberbetong brukes det et meget fint tilslag for å oppnå en ønskelig fibermatrix: Sammenbinding og overlapping av fiber i blandingen. Dette fører til høy bøybarhet (duktalitet) og lavere vekt, men vil igjen si at dette er en type betong som ikke egner seg til konstruktive elementer.

Hva kan man lage med fiberbetong?

Dette er det vi kaller en dekorativ betong, altså en betong som ikke skal bære eller holde noe annet enn seg selv i tillegg til den funksjonen den er ment å ha.

I de fleste tilfeller er det slik at vi ønsker å støpe fiberbetongen så tynn som mulig, noe som også gir en enorm vektreduksjon i forhold til normal betong. For elementer som møbler, servanter, benkeplater, paneler og resepsjonsdisker er dette det ideelle materialet.

Tunge Ting dokumentasjonsfoto

Hva er GRC / GFRC betong?

Vi bruker en type fiberbetong som kalles GRC eller GFRC, som står for Glassfiber Reinforced Concrete. Her tilsetter man tynne glassfibre i betongmatrisen, der disse har en forsterkende funksjon.

Tradisjonelt har man brukt dette materialet til fasader og lignende på alt fra eneboliger til skyskrapere. De største markedene har vært USA, Midtøsten og Kina.

Den senere tiden har man sett at dette materialet har kvaliteter som gjør det svært egnet til en god del andre bruksområder.

Er fiberbetong miljøvennlig?

Her brukes det mye mindre råstoff, formmateriell og energi ved fremstilling av fiberbetong enn hva som er tilfellet med normal betong. I tillegg vil det være store fordeler med tanke på transport og montering, på grunn av den lette vekten.

I de fleste av våre fiberbetongresepter benytter vi den mest miljøvennlige sementen som finnes på markedet: En lavvarme CEM III fra Schwenk som inneholder 70% slagg.

Tunge Ting dokumentasjonsfoto

Når er det best å bruke vanlig betong?

Normal betong er det naturlige valget for større konstruktive og bærende elementer, men er også ideelt til utemøbler og lignende som skal tåle tøffe klimatiske forhold.

Hvor kommer betongen dere bruker fra?

Betongen vi bruker er som oftest levert av Nobi Voss og OH Betong, som er våre lokale leverandører. I en del tilfeller produserer vi betongen selv i vårt mobile blandeverk. Dette gjelder særlig i de tilfellene der vi benytter oss av hvit sement og tilslag som ikke er standard hos våre leverandører.

De fleste elementer som produseres i normal betong vil også ha tradisjonell stålarmering, men vi benytter oss også av fiber og en spesiell norskutviklet basaltarmering der dette er påkrevd eller ønskelig.

Hvilke tilpasningsmuligheter har man med normal betong?

Foruten pigmentering har vi en del muligheter med tanke på overflater når det gjelder normal betong.

Det mest vanlige er å slipe overflatene slik at man får frem tilslaget i betongen. Vi kan tilpasse graden av sliping og eventuell polering. Dette vil i de aller fleste tilfeller gi en langt mer robust overflate.

Betongoverflater kan også frilegges (kjemisk retardering), sandblåses og syrebehandles. Vi kaller alt dette for prosesserte overflater.

Har du et prosjekt i tankene?