Fiberbetong i produksjon

Om oss i

Tunge Ting.

Tunge Ting leverer skreddersydde produkter i normal betong og fiberbetong. Våre kunder i hovedsak entreprenører, det offentlige, arkitekter, private, kunstnere og andre betongleverandører, både i Norge og internasjonalt. Sammen med en rekke underleverandører kan vi tilby komplette leveranser innen et bredt spekter av produkter – alt fra små enkeltelementer til store prosjekter.

Vi begynte med betongarbeid som et sideprosjekt i 2007, men vi så raskt et stort potensiale i markedet. I 2011 blei Tunge Ting AS etablert, med produksjonslokaler på Voss.

Vi er lidenskapelig opptatt av det vi holder på med – på mange måter har arbeidet blitt like mye en livsstil som en jobb. Betong er, i motsetning til det mange tror, et spennende og uttrykksfullt materiale med mange muligheter. Etter årevis med spesielle oppdrag har vi utviklet høy kompetanse og variert erfaring med sliping og polering, farging, formgiving, design og ulike betongtyper og tilslag.

Vi takker sjelden nei til et utfordrende oppdrag, og selv om veien fram til ferdig resultat kan være lang, er vi alltid motiverte for å legge ut på denne reisen med kundene våre. Noen ganger designer og tegner vi fra bunnen av med utgangspunkt i et oppdrag, og andre ganger leverer kunden ferdige tegninger som kun trenger en finpuss.

Kunstinstallasjon i betong
Installasjon i betong

Fiberbetong

Fiberbetong er en formbar, lett og rissfri betongtype

Vi bruker en type fiberbetong som kalles GRC eller GFRC – Glassfiber Reinforced Concrete.

Tradisjonelt har man brukt dette materialet til fasader og lignende på alt fra eneboliger til skyskrapere. De største markedene har vært USA, Midtøsten og Kina. Den senere tiden har man sett at dette materialet har kvaliteter som gjør det svært egnet til en god del andre bruksområder. Fiberbetong har alle de positive egenskapene som normal betong har – stor styrke, høy formbarhet og lang levetid. Når vi så legger til en lavere egenvekt, langt større strekkfasthet og tilnærmet rissfri overflate så får vi et meget anvendelig materiale med mange spennende bruksmuligheter.

Litt teknisk informasjon:

I vår fiberbetong brukes det et meget fint tilslag for å oppnå en ønskelig fibermatrix: Sammenbinding og overlapping av fiber i blandingen. Dette fører til høy bøybarhet (duktalitet) og lavere vekt, men vil igjen si at dette er en type betong som ikke egner seg til konstruktive elementer. Dette er det vi kaller en dekorativ betong, altså en betong som ikke skal bære eller holde noe annet enn seg selv i tillegg til den funksjonen den er ment å ha.

I de fleste tilfeller er det slik at vi ønsker å støpe denne så tynn som mulig, noe som også gir en enorm vektreduksjon i forhold til normal betong. For elementer som møbler, benkeplater, paneler og resepsjonsdisker er dette det ideelle materialet.

GRC sparer også miljøet. Her brukes det mye mindre råstoff, formmateriell og energi ved fremstilling enn hva som er tilfellet med normal betong. I tillegg vil det være store fordeler med tanke på transport og montering.

Normal betong

Betong er et velkjent materiale for de fleste, med hovedbestanddelene sement, sand/stein og vann. Ved hjelp av forskjellige tilsetningsstoff, tilslag og pigmenter justeres betongreseptene, slik at man kan tilpasse aspekter ved materialets egenskaper til hvert enkelt prosjekt.

Betongleverandører og produksjon

Betongen vi bruker er som oftest levert av Nobi Voss og OH Betong, som er våre lokale leverandører. I en del tilfeller produserer vi betongen selv i vårt mobile blandeverk. Dette gjelder særlig i de tilfellene der vi benytter oss av hvit sement og tilslag som ikke er standard hos våre leverandører. De fleste elementer som produseres i normal betong vil også ha tradisjonell stålarmering, men vi benytter oss også av fiber og en spesiell norskutviklet basaltarmering der dette er påkrevd eller ønskelig.

Tilpasningsmuligheter

Foruten pigmentering har vi en del muligheter med tanke på overflater når det gjelder normal betong. Det mest vanlige er å slipe overflatene slik at man får frem tilslaget i betongen. Vi kan tilpasse graden av sliping og eventuell polering. Dette vil i de aller fleste tilfeller gi en langt mer robust overflate. Betongoverflater kan også frilegges (kjemisk retardering), sandblåses og syrebehandles. Vi kaller alt dette for prosesserte overflater.

Hvorfor normal betong?

Normal betong er det naturlige valget for større konstruktive elementer, men er også ideelt til utemøbler og lignende som skal tåle tøffe klimatiske forhold.

Både vi og våre leverandører bruker i de fleste tilfeller miljøsement fra Schwenk i vår betong. I tillegg tilstreber vi etter å benytte lokale tilslag når det lar seg gjøre. I vår hvite betong bruker vi vår lokale hvite anortositt fra Gudvangen Stein.

Betongelement prisenBetongavtalen 2017Årets betongelementfabrikk 2022

Har du et prosjekt i tankene?